Kresby tužkou

Kresba je jedním ze základních vyjadřovacích prostředků člověka,
jako je řeč a písmo.

Kresbou se člověk vlastně vyjadřoval dříve než písmem.

Skrze kresbu si člověk uvědomuje sám sebe, sděluje své pocity,
snaží se postihnout svět kolem i uvnitř sebe.

Může tak vznikat i nová skutečnost, jiné paradigma...


Seznam souborů kreseb: