Jablko v pátek

příběh kresby - pražská anabáze

kresby vytvořené v letech 2000 - 2007


Pejskování
2000 - 2001, Holešovice/Vysočany (Praha)


Svíčkování
2002, Vysočany (Praha)


Smyčka svatých
2002, Vysočany (Praha)


Šamanem duše
2002, Vysočany (Praha)


Průser anděla
2003, Dejvice


Exekuční schizofrenie
2004, Dejvice


Výzkumný ústav psychologie múzy II.
2006-2007, Střešovice/Břevnov (Praha)


Impresário
2007, Střešovice/Břevnov (Praha)


King Oakum
2007, Střešovice/Břevnov (Praha)