Jablko v pátek / Pražská anabáze

Bizarnost světa je zlatý pupek
peercing to pouze okrášlí
somálci
kteří možná nejsou somálci
jsou důkazem bizarnosti
obvzláště v českém vlaku
jedoucím na waršavu v zakouřeném jídeláku

výlet
život je výlet se zkušební dobou
záručák neexistuje
je to falešná domněnka a přání o jistotě
problém tkví v tom
nezaplést se s něčím osobně
zviřatko může vypovídat
později
snad


Pro milost kráčím si k věži
pro špeka do nebe
pro smrt, abych přežil
pro setkání
pro tebe

na chvíli zas utonout
na konec dnů a rán
naplnit křidélky kornout
a být chvíli s tebou
a být chvíli sám

v milence plout s žárem
nepravidelně nemálo spojovat
prohrávat a bojovat

pro srdce kdesi v letu
pro rezervu a nadhled vůle
pro znovuzrození
když začíná druhá půle...


Pozlátka drsných vodek
chvilky ztracených přítelů
slzy na jazyku
a bolest svěření
času
jasu
měření důvěry
bez stupnice

pro moment
pro pocit "být"
spolu
jedeme dolů

v kamenné jeskyni
na mapě z ameriky
žijeme cukrbliky
alespoň do rána

vášeň jazyka propuká
ve vzácnost člověčích životů
a ve skle plném barviček
je rutina oddanosti
a talentu


Hybridní dnešky

Hořkost prohry rozmačkáním vázanky pod lisem zadnice není až tak věrohodná, jak se verbálně jeví. Věčná Večerka směřuje všechny předpojaté jako vepře do kotle. Především předstírat předsudky s nespravedlivou neúnavností je neúspěšné a málem neutrální. Hlazený papír, byť na nohou pacholka, pamatuje palbu panenských pánbíčků. Když pak panna zpanikaří v nevěstinci, palčivě se všichni snaží o totéž, jakoby vázanka byla pamlsek. Přitom velkolepost pomatenců málokdy mámí jemnocitný zvon ješitnosti jiskřivých jinochů.

Jedovatost pravdomluvy je lživá hra hyen s hybridními dispozicemi všech dnešků...


Snad až nad beztvarou clonou
když zraky tápou
snad až mimo jejich dosah

hlučné monstrum pomalu něco
a po extrémech se myšlenky sápou
a myslí si kde co

oko zúžené hladem
nemluví přespříliš
nechť výjev je ladem

co plynu je v laloku
kde napsáno: se nemýliš
na dně patoku

a uvnitř rozhlehlého prostoru
sloni citů s jejich voláním
z mordoru do mordoru


Sosičova náhodná cyklická obměna

1. Vybudování scény
2. Určení předmětů pro metodu obměny
3. Stanovení náhodné obměny pro každý předmět samostatně
4. Vykreslení předmětů v nových situacích
5. Kosmetické úpravy vzniklých nových souvislostí
6. Zpět na krok 3

(výtažek z teorie "Psychologie múzy")


Když přijde pauza
do oblasti
kde písmenka tetelí se
vysaj barevný plyn
z pochodně míru


Mlýnskému kolu
se musí dávat pořádně naložit
aby tak ve chvíli bez práce
pocítilo tajemství klidu


Teďko

dva prsty
a rozloučení na potkání
odjezdy hvězd plných nebe
tiché drama plné tebe
a čertík dá se na pokání
na pánvičce

ovínění s bílou košilkou
víra je láska
a sblížení skleniček
v katedrále čistých slov
a lososové na spousta pánviček
mezi lidmama

dva prsty
a pánvička
a anděl s chlapečkem v průseru
univerzum na pytli od brambor
nalézá spojení a důvěru
teďko ...


Tenerife

na konci kamene
kde převlíkač se směje
hezky
a otvírá rozjetý vozidlo
atlantik svítá
a nohy mé nahoře
se tetelí
o obžerství dvou jehňat

každý má mluvu
ale na sněžném vrcholu
s ukradenými fotografiemi
se bojím

pak ztratím
pak naleznu
pak pojím
chalvu
rajče
jablko
dary

tisíce hvězd v anální tmě
sledujem beze mě
jakoby ostrov
bez hranic
nahoře zeleň
dole nedobytný francouzský prapor
čéče
vylez z vody

opunciemi projít
kytarou se nechat obrečet
za tmy vidět
tiše se stydět
v mysli klečet
před ním
znamení nosit
a pak spěchat
a pak sedět
letět


Střepy

poslední střepy slepit
kolomaz krku vypustit
být v nebýt
o chatrnou oporu se neopřít
plachtěním jít
být

pochopit nepochopit
další schod
připustit působit
nemít celé nic
mraky svod
žádný nebe
pevný bod

nahoře dna
vysokým hlasem brumlat
malovat nesmysly
probouzet se ze sna
bez těla
v studeném horku
zavolat borku
a neuspokojit
neukojit
nemít
nežít

co slovo
to méně
co věta
to běda
nahoru se řítit
jakoby zem nebyla
prolít hrdlo
propálit patro
vnímat vše paralelně
uno, duo, kvatro

na ploše bez světla
v záři tmy
nehnout se tancem
pro a proti - prý
propletenými vzpomínkami
procházet
do buše sebe
splíny se zaházet
objevit nebe
tebe
sebe
jebe


I tak je mluva nula
i tak je kontakt žula
za půlkou je blížení konce
pochopit nepochopit
další schody
mraky a svody
žádný nebe
žádný tebe
jen nulové
sebe

a pár čar a mazanic
co klimbá se mezi očima
s frňákem
bez srdce
pánč rozdané v prach
a zpět pranic
konec hranic
krach

krach prožít
na dvou nohou
všechno špatné požít
půlka obou
do konce nebelhá
neumí
neví
se

lampion ikon
nesvítí - bliká
hodiny příjezdů
čekají na odjezd
nemluví
zbývá jen pole
ve větru z cestou
moc dole
vole

jelibo dým
na ubíhajícím pásu?
bez lásky být kým?
v dotecích
střepů
neslepitelných
hrníčků
a uch
puch


Smrad života
s kouzlem parfému
falešného světa
mezi prsem
býti trsem
myšlenek
a hnít radostí
pro nedůvod
svůj původ
o ničem
s bičem
au

kde je ta "ta"?
a kde ta hloubka...
systém kolotoč
podřezat a naklonit
nechť hubu si naryje!
i s hebrejcama
na konci marsovského exodu
volové

do puntíku
do tečky
do mrtě
do absolutní defragmentace
vyčistit hadr
na padr
víš líž
nepochopení
mámení
stopadesát dnů
vzdálenosti
od rekreality
relevality
i ty