Amortale - Amor - Mortale

Na začátku bývá osudové setkání.
Byl jsem osloven navrhnout plakát pro taneční inscenaci
inspirovanou básněmi pana Miloše Horanského.
Ztvárnit nesmrtelnost, lásku a smrt v jednom vizuálu.
Vyjádřil jsem se kresbou a pak ještě dalšími.

I zaujala mne poezie tohoto básníka.
Zrodila se výzva.
Nakreslit jeho surrealistické básně.

Vznikla kolekce kreseb, která se stala součástí
autorského projektu Hany Strejčkové,
lektorky Budilovy divadelní školy.

Protnuly se světy.
Tato taneční inscenace mne dramaticky, jemnocitně,
svým krásným kumštem, hloubkou a výpravou,
vysunuje na další otočku tvůrčí spirály...

Je zřejmé, že je správné luštit tyto kresby
v konfrontaci s danou básní.
Nicméně je také zajímavé vypozorovat si vlastní úhel
nazíraného surrealistického světa.

Doporučuji Vám vypátrat tvorbu pana profesora
a nalézt rozuzlení mezi metaforickými řádky
jeho basnické sbírky Amortale.
(verše z let 1990-2005)


AMOR-MORTALE-AMORTALE, autorská inscenace o třech dějstvích, prologu a epilogu inspirovaná básnickou tvorbou Miloše Horanského, je taneční poutí pro stárnoucího muže a ženu; tělo, hlas a stín.

Básně - příběhy o zastavení času, touze a míjení, o smrti a lásce.

On je muž. Ona žena. On je ona, ona on. Oni jsou tělo. Tělo muže. Tělo ženy. Lidská těla na ose času. Milostná. Tvárná. I zvrásněná. A smrtelná. V něze i krutosti však nekonečná. Jak dlouho vyvěrá vzpomínka, než ťukne o povrch? Šest šálků přelijeme, než vejdeme tak pokorně jako barva do čaje.

Projekt Amortale není pouhou inscenací. K představením se vážou tvůrčí setkání se studenty a seniory, a také setkání s básníkem a jeho tvorbou. Studenti středních škol mají možnost před zhlédnutím inscenace absolvovat s tvůrci literárně-pohybový seminář ve své škole a následně se zúčastnit interaktivní reflexe v pohybu po představení. Senioři mohou před návštěvou divadla, ale i po zhlédnutí inscenace navštívit kreativní seminář inspirovaný tvorbou současného básníka Miloše Horanského.

Premiéra se uskutečnila dne 4. prosince 2014 v pražském divadle Ponec. Projekt Amortale byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

Koncept, režie a dramaturgie: Hana Strejčková
Choreografie a interpretace: Radana Kodetová, Jiří Lössl
Choreografická spolupráce: Juni Endo
Taneční spolupráce: Barbora Látalová
Hlas: Miloš Horanský
Klavír: Najponk
Scénografie a kostýmy: Hana Strejčková
Kostýmní spolupráce: Lucia Račková
Výtvarník a grafik: Martin Sausage Dohnal
Web: amortale.webnode.cz
Facebook: Hana-Strejckova-Amortale